DR. ALİ RACİ HAYKIR

NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLAR

 • Baş ağrısı, migren

 • Epilepsi (sara)

 • Beyin damar tıkanmaları veya kanamaları (inme, felç)

 • Bunama-demans- Alzheimer hastalığı

 • Baş dönmesi

 • Parkinson hastalığı- nörodejeneratif hastalıklar

 • Sinir sisteminin enfeksiyonları (ensefalit, menenjit, beyin absesi vs.)

 • Demiyelinizan hastalıklar (ALS)

 • Spinal kordun inflamatuar veya otoimmun hastalıkları

 • Nöromuskuler hastalıklar (Myastenia Gravis)

 • Uyku bozuklukları ve uykuda solunum bozuklukları

 • Huzursuz bacak sendromu